Top

Eğitim


Kurum içi eğitimlerimiz de çalışma arkadaşlarımıza görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere eğitimler verilir.

Aynı zamanda her hafta düzenli olarak tüm personele yönetimsel anlayışı benimsetmek,kişisel ve mesleki gelişimi sağlamak için eğitimler yapılır.

Eğitim