Top

Hasta Hakları & Sorumlulukları

Hasta Hakları ve Sorumlulukları


 

Hasta Sorumlulukları

 

Hastane Kurallarına Uyma:


Hastanın tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanlar ile işbirliği içinde olması beklenir.

Tedavisi ile ilgili Önerilere Uyma


Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Genel Sorumluluklar:


Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Bilgi Verme:


Hasta; yakınlarını, daha önce geçirdiği hastalıkların yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçlarım ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Önerilere Uyma:


Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

Planlanan Tedaviye Uyma ve Reddetme:


Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanı ile işbirliği içinde olması beklenir.

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planının beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

Sağlık Kurulusu Kurallarına Uyma:


Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygu- uygulamalarına uymak ile sorumludur.

Hasta; randevu tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

Saygı Gösterme:


Hastalarımız, sağlık kurulusu içerisinde bulunan hasta ve yakanlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol:


Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

Ödeme Sorumluluğu:


Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demir aş ve sarf malzemelerine kasıtIı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluluğu vardır.

 

Hasta Hakları

 

Hasta hakkı; Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin sırf insan olmalar sebebiyle sahip bulundukları ve TC Anayasası, milletler arası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan hakları ifade eder.

  1. Hizmetten genel olarak faydalanma
  2. Bilgilendirme ve bilgi isteme
  3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme
  4. Mahremiyet
  5. Reddetme, durdurma ve rıza
  6. Güvenlik
  7. Dini vecibelerini yerine getirebilme
  8. İnsanı değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık
  9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma
  10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı


Hasta Haklan Yönetmeliğinde yer alan, ana hatlarıyla hasta haklan hastanemiz bu haklara saygı duyarak hastalarına erişebilir ve verimli sağlık hizmeti sunmayı amaçlamıştır.

Hak ve Sorumluluklarını bilmeniz daha iyi bir hizmet için gereklidir.